Ma 2023. október 3. kedd, Helga napja van.
Szent Lázár
Időskorúak Otthona Tokaj

Pályázati felhívás Intézeti- orvosi feladatok ellátására

Mint a Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj vezetője
ezúton pályáztatom az Otthon intézményi orvosi feladatok ellátását

Pályázati felhívás Intézeti- orvosi feladatok ellátására

Mint a Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.) vezetője
ezúton pályáztatom az Otthon intézményi orvosi feladatok ellátását, különösképpen az alábbi
tevékenységek elvégzését:
Az intézmény orvosa ellátja az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben előírt kötelező intézeti
orvosi feladatokat.
Az intézmény orvosa vállalj, hogy legalább heti 6 óra rendelési időtartammal biztosítja az
orvosi feladatok ellátását, ezen felül szükség szerinti rendelkezésre áll, jelenléti ív vezetése
mellett.
Az intézeti orvosi feladatok tartalmazzák:
- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítást
- rendszeres orvosi felügyelet, ellenőrzés
- szükség szerinti ápolás irányítását
- egyes szakorvosi ellátásokhoz való hozzájutás segítése
- döntés meghozatala kórházi kezelés szükségességéről
- gyógyszerellátásban való közreműködés, gyógyszerfelírás
- szükség szerint közreműködés az előgondozásban (véleményezés)
- betegellátással kapcsolatos új jogszabályok nyomon-követése, értelmezése és annak
megfelelő alkalmazása
- szükség szerint az ápoló-gondozó személyzet munkájának irányítása, gyógyszerek
felhasználásának ellenőrzése
- az előírt gyógymódok alkalmazásának ellenőrzése
- az Otthonra, dolgozókra vonatkozó higiénés előírások betartásának ellenőrzése
- szükség szerint az Otthon ápoló-gondozó személyzetének szakmai továbbképzésben
részesítése, illetve annak szervezéséhez történő segítségadás
- fertőzéssel, fertőzésgyanúval kapcsolatban történő jelentés küldése a megfelelő
hatósági szerveknek a probléma észlelését követően
- a munkakörrel kapcsolatos etikai, illetve a munkára vonatkozó szabályokat betartása
- problémajelzést követően, szakmai tudásnak megfelelően, munkakörhöz kapcsolódó
kompetenciahatárok betartása mellett azonnali problémamegoldás

Szent Lázár Időskorúak Otthona Tokaj
3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52.
Tel.: 06 47 / 553-020 Fax: 06 47 / 352-238
E-mail: info@tokajiotthon.hu

- az esetlegesen felmerült problémákról, haladéktalanul történő tájékoztatás az
intézmény vezetője, illetve az intézményvezető ápoló felé
- ellenőrzés, ellenőriztetés az ápoló-gondozó személyzettel által a folyamatos
kézfertőtlenítésre vonatkozóan
- ellenőrzés és ellenőriztetés az előírt védőfelszerelések biztosításának érdekében (orr-
szájmaszk, gumikesztyű, kéz-és fertőtlenítőszer)
- felelősségvállalás az intézmény egészségügyi feladatai iránt, illetve figyelemmel
követés az intézményben zajló események tekintetében (fertőzés, rovarirtás)
- jelenléti ív vezetése
A pályázat benyújtásának határideje 2023.06.30. A pályázatban kérem feltűntetni a bérigényt.
A pályázat elbírálását követően azonnal ellátható a feladat.
Tokaj, 2023.06.01.

Tisztelettel:

Gottfried Péter
Intézményvezető

2023. július 05. 12:52


Adatkezelési tájékoztazó