Ma 2024. július 12. péntek, Izabella napja van.
Szent Lázár
Időskorúak Otthona Tokaj

Egészségügyi ellátás
Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő egészségügyi ellátásáról a betegjogok figyelembevételével:
- egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról,
- rendszeres orvosi felügyeletről,
- szükség szerint szakszerű alapápolásról,
- szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról,
- kórházi kezeléshez való hozzájutásról,
- szakmai rendeletben meghatározott gyógyszerellátásról,
- szakmai rendeletben meghatározott gyógyászati segédeszköz biztosításáról,
- szükséges szűrésekről.

Az intézmény biztosítja a rendszeres orvosi ellátást, heti 2 alkalommal háziorvosi rendelést, havi rendszerességgel pszichiátriai és ideggyógyászati szakrendelést, ortopéd valamint bőrgyógyász szakrendelést.
Az intézmény biztosítja a szakorvosi ambulanciákra kísérettel történő eljutást, szükség esetén fekvőosztályokra való beutalást.
A gondozási feladatokat egyéni gondozási terv alapján látja el. Ha egészségi állapota miatt az intézmény ellátottja ápolásra szorul a gondozási terv részeként ápolási tervet készít. A gondozási tervet véleményezi az érintett ellátott és hozzátartozója. A gondozási tervben foglaltak teljesülését évente értékeli a munkacsoport.
Az intézmény biztosítja a rendszeres gyógytornát heti egy alkalommal szervezetten és naponta fizikoterápiát.
Az ápolási-gondozási feladatok elvégzésének alapelve az egészségi és mentális állapot minél hosszabb ideig tartó megtartása, és visszaállítása, a rehabilitáció. A fájdalom enyhítése, a haldoklók gondozása, a végtisztesség megadása.

Az intézmény az előírtaknak megfelelően térítésmentesen biztosítja az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben meghatározott alap gyógyszerkészletet és nyomon követi a módosítást. A szükséges test távoli gyógyászati segédeszközöket (pl.: támbot, járókeret) az intézmény térítésmentesen biztosítja. A testközeli gyógyászati segédeszközöket (pl.: szemüveg, hallásjavító eszközök) az intézmény az ellátott költségén biztosítja. Az egyéni gyógyszerszükséglet költségeire az 1/2000 SzCsM rendelet 52. § az irányadó.

Adatkezelési tájékoztazó