Ma 2023. október 3. kedd, Helga napja van.
Szent Lázár
Időskorúak Otthona Tokaj

Szabadidős tevékenységek - sószoba



szabadidő


hátastanya


Hátastanya2


Hátastanya3










Célunk lakóink autonómiájának minél hosszabb ideig történő megtartása. Ezért a mindennapi ápolási-gondozási munka elválaszthatatlan részét képezi a lelki egészségvédelem. A mentálhigénés munkatársaink folyamatosan nyomon követik lakóink egészségi és lelki állapotát.
Igyekszünk a változatos programokkal színesebbé tenni a hétköznapokat. Rendszeres kulturális, szórakozási lehetőségek mellett biztosítunk a szépkorúak számára kirándulásokat, ünnepségeket, vetélkedőket.

A mentálhigénés ellátás biztosítása a mentálhigénés csoport mellett minden intézményi munkatárs kiemelt feladata. Törekszik az elmagányosodás, az izoláció megelőzésére, a családias légkör kialakítására. Külön figyelmet kell fordítani a dementálódott idősek memória megtartó foglalkozásainak rendszeres biztosítására.
A mentálhigénés munka megteremti a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, és mindent megtesz az ellátást igénybe vevő személyek testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében.
Milyen programokon vehetnek részt lakóink?
- Társasjáték (kártya, dominó, stb.)
- Irodalmi délután, felolvasás
- Készségfejlesztő foglalkozások
- Közös főzések és vetélkedők
- Terápiás kutyás foglalkozás
- Zenedélután kívánságcsokorral

A programok sokszínűsége lehetővé teszi a választás lehetőségét.

Sikerélményt nyújtó munkavégzés:
Ennek megtervezésénél az idős ember személyiségének és egyéni igényeinek a figyelembe vételére törekszünk. Olyan tevékenységeket biztosítunk, melyek megfelelnek a demenciával küzdő ember még meglévő képességeinek és kellő sikerélményt is jelentenek a számára.
Elősegítjük a demens idősek részvételét is az intézményi rendezvényeken, programokon. Ezek minden közösség életében nagy jelentőséggel bírnak.
A készülődés, az ünnepi hangulat, majd a rá való emlékezés sok közös élmény forrása lehet, erősíti az összetartozást, segít az egymásra figyelésben, egymás segítésében, önmaguk megmérettetésében, önbizalmuk fokozásában. Az ilyen alkalmak egy-egy közösségben az „együttes élmény” többleteit nyújtják, csak az adott közösségre jellemző apró mozzanatokkal, intimitással bírnak.

Intézményi rendezvényeink családias hangulatúak. Az ünnepek családi ünnepek, amelyben a demenciában szenvedő örül a pillanatnak.
A dementálódó lakók többsége nehezen vagy alig illeszkedik be környezetébe, nem talál barátokra, mert nem tudnak kapcsolatba lépni másokkal, számukra a többi ellátott idegen.
Az idősek szabad önkifejezésének, közlési vágyának elősegítése érdekében egyéni és csoportos beszélgetéseket kezdeményezünk, a lakó még meglévő képességeihez igazodóan.
Hagyunk időt és lehetőséget az érzelmek kifejezésére.
Fokozott gondot fordítunk a gondozási tervben a nem demens lakótársak együttműködési és tolerancia szintjének figyelembevételére, különösen a csoportfoglalkozások keretében.
Megpróbáljuk elfogadtatni a demens embert is a környezetével. Ugyanakkor vannak ösztönös antipátiák és szimpátiák, ezekre is tekintettel vagyunk.

A bentlakásos intézményben élők családi kapcsolatai beszűkülnek, életterük lecsökken, a külvilággal keveset érintkeznek.
A családi kapcsolatok megtartását is igyekszünk elősegíteni, felvesszük a kapcsolatot a családtagokkal. Rendszeresen adunk információkat a lakó állapotáról, alakítunk ki velük együttműködő, támogató kapcsolatot.
Motiváljuk a hozzátartozók rendszeres látogatásait.
A hozzátartozókkal történő beszélgetések és a gondozottakkal való foglalkozások során alkalmazzuk a reminiszcencia elvén alapuló módszereket.

Mentális tréning keretén belül lehetőséget biztosítunk:
- önállóságot fenntartó önellátási feladatokra,
- agyi mentális működések gyakorlására,
- megjegyző képesség gyakorlására,
- koncentráló képesség fejlesztésére,
- koordinációs feladatokra,
- szótalálás, mindennapi találós kérdésekre,
- figyelem, észlelés, felfogás gyakorlására,
- élménygyakorlatokra,
- pszicho-szociális gyakorlatokra.

Igyekszünk minden felmerülő igényt kielégíteni, hogy lakóink elmondhassák, új otthonra találtak!


Adatkezelési tájékoztazó